Aanmelden Pilot 2018

Aanmelden Pilot 2018

In 2018 is Hulp bij Trauma een evaluatie pilot gestart, waarvoor vrijwilligers zich nog steeds kunnen aanmelden. Deze vrijwilligers krijgen minimaal twee gratis sessies aangeboden. Mochten aanvullende sessies wenselijk blijken, zal individueel besproken worden hoe en wanneer deze zullen plaats vinden. De vier volgende sessies worden dan aangeboden tegen een gereduceerd tarief van € 45,-- per sessie. Indien je samen met jouw hulpverlener meent dat daarna nog verdere afspraken nodig of wenselijk zijn, kun je in overleg met hem of haar daar een tarief voor afspreken.

Iedereen die zich heeft aangemeld, wordt in persoonlijk benaderd voor het maken van nadere afspraken. Dan worden deelnemers ook geïnformeerd over data en de locaties waarop de eerste sessies plaats zullen vinden. De locaties zijn mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen per regio.

Als u interesse heeft in deelname aan dit pilot project, kunt u zich opgeven door het invullen van het onderstaande formulier.