Wat doen wij?

Wat doen wij?

Hulp bij trauma is een initiatief van Jenny Wakelin, Carel Beynen en Anders Nielsen. Geïnspireerd door het werk van PTSD Resolution in het Verenigd Koninkrijk, streven wij er naar om deze innovatieve vorm van hulpverlening ook in Nederland aan te bieden

Ingrijpende ervaringen kunnen het functioneren van mensen blijvend belemmeren. Dat uit zich bijvoorbeeld in moeilijk om gaan met verandering en gebrekkige spannings- en conflicthantering, maar ook in problemen met agressie, middelengebruik of in de financiële en relationele sfeer.

Wij bieden korte, oplossingsgerichte psychosociale hulpverlening voor mensen en (beroeps-) groepen die blijvende stress-gerelateerde problemen ervaren, vaak naar aanleiding van traumatische ervaringen. Vrijwel al deze cliënten ervaren problemen in hun omgeving, werk, gezin en sociale contacten, daarom zijn deze aandachtsgebieden onderdeel van onze aanpak.

In eerste instantie streven wij er naar om een pilot project op te zetten, bijvoorbeeld in samenwerking met een beroeps- of belangenorganisatie, om de effectiviteit van deze behandeling in de Nederlandse situatie te meten en evalueren. De behandelrichtlijn en evaluatiemethode voor deze interventie worden op dit moment geëvalueerd door gedragswetenschappers en statistici in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.